Monthly Archives: mei 2018

Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden

Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden E. J. BRON – 05 OKTOBER 2009 Inleiding Wij vinden het tijd worden dit openlijk uit te spreken. Veel eerlijke mensen van jullie kant hebben dat al gedaan en het wordt … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden

De schepping van de levende wezens naar hun aard, de schepping der andere rassen:

De schepping van de levende wezens naar hun aard, de schepping der andere rassen: In Genesis 1:24-25 worden de andere schepsels: “Wezens uit de aarde” genoemd. Zij zijn “schepsels” van God. Hij heeft hun gemaakt, elk volgens hun soort. Daarom … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De schepping van de levende wezens naar hun aard, de schepping der andere rassen:

De Mens als Gods Schepping

De Mens als Gods Schepping Diverse takken van de wetenschap hebben de mens als object van hun onderzoek. Vanuit verschillende invalshoeken tracht men het fenomeen mens te benaderen. De één tracht de mens en zijn gedrag via de weg van … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De Mens als Gods Schepping

De Gunst van God

De Gunst van God Psalm 89:15-18:”Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want Gij zijt de … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De Gunst van God

Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar.

Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar. Mattheüs 11:12:”Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” Van af Johannes de Doper tot nu toe 2018 … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar.

Wat staat ons te wachten bij de Wederkomst van Jezus

Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Wat staat ons te wachten bij de Wederkomst van Jezus

Ik wil iets zeggen over de Bijbel in zijn geheel met betrekking tot Israël.

Ik wil iets zeggen over de Bijbel in zijn geheel met betrekking tot Israël Door kolonel G.J. van Loon Inleiding Ze worden wel genoemd “het volk van het Boek”, maar omgekeerd is ook de Bijbel “het Boek van het volk”. … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Ik wil iets zeggen over de Bijbel in zijn geheel met betrekking tot Israël.

De Sabbat

De Sabbat is het meest besproken onderwerp onder de gelovigen. In deze studie leren we wat de sabbat werkelijk betekend.
Posted in Ekklesia Radio | Reacties uitgeschakeld voor De Sabbat

Israëls herstel

Als we spreken over het herstel van de twee huizen, dan spreken wij over het herstel van geheel Israël!
Posted in Ekklesia Radio | Reacties uitgeschakeld voor Israëls herstel

Paulus Israël en de heidenvolken

Over Paulus gaan er nogal wat vergissingen rond. Waar men denkt te lezen dat het Evangelie voor alle volkeren is, is het juist de grootste misleiding.
Posted in Ekklesia Radio | Reacties uitgeschakeld voor Paulus Israël en de heidenvolken