Category Archives: Artikelen

Kwam Jezus om de wereld te redden?

Het is een hedendaags onderwerp die in de christelijke wereld telkens wordt aangehaald. Maar de vraag is of Jezus de Messias wel daadwerkelijk voor de wereld is gekomen. Dit onderwerp houdt verschillende christelijke groepen enorm bezig, maar niemand heeft ooit … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Kwam Jezus om de wereld te redden?

Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden

Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden E. J. BRON – 05 OKTOBER 2009 Inleiding Wij vinden het tijd worden dit openlijk uit te spreken. Veel eerlijke mensen van jullie kant hebben dat al gedaan en het wordt … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden

De schepping van de levende wezens naar hun aard, de schepping der andere rassen:

De schepping van de levende wezens naar hun aard, de schepping der andere rassen: In Genesis 1:24-25 worden de andere schepsels: “Wezens uit de aarde” genoemd. Zij zijn “schepsels” van God. Hij heeft hun gemaakt, elk volgens hun soort. Daarom … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De schepping van de levende wezens naar hun aard, de schepping der andere rassen:

De Mens als Gods Schepping

De Mens als Gods Schepping Diverse takken van de wetenschap hebben de mens als object van hun onderzoek. Vanuit verschillende invalshoeken tracht men het fenomeen mens te benaderen. De één tracht de mens en zijn gedrag via de weg van … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De Mens als Gods Schepping

De Gunst van God

De Gunst van God Psalm 89:15-18:”Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want Gij zijt de … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De Gunst van God

Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar.

Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar. Mattheüs 11:12:”Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” Van af Johannes de Doper tot nu toe 2018 … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar.

Wat staat ons te wachten bij de Wederkomst van Jezus

Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Wat staat ons te wachten bij de Wederkomst van Jezus

Ik wil iets zeggen over de Bijbel in zijn geheel met betrekking tot Israël.

Ik wil iets zeggen over de Bijbel in zijn geheel met betrekking tot Israël Door kolonel G.J. van Loon Inleiding Ze worden wel genoemd “het volk van het Boek”, maar omgekeerd is ook de Bijbel “het Boek van het volk”. … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Ik wil iets zeggen over de Bijbel in zijn geheel met betrekking tot Israël.

Holland Draagt Holland het persoonlijkheidsbewijs van Zebulun?

Draagt Holland het persoonlijkheidsbewijs van Zebulun? Hoewel vele Nederlandse vertalingen het woord als Zebulon schrijven en het spreekgebruik het woord als Zébulon kent, heb Ik mij In dit boekje zo dicht mogelijk aan de Hebreeuwse schrijfwijze Zévulun of Zebúlun (uitspraak: … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Holland Draagt Holland het persoonlijkheidsbewijs van Zebulun?

Verloren tien stammen Wat zijn de Joodse opinies over de tien stammen?

Hier volgen een paar aanhalingen uit de beschouwingen van gezaghebbende joodse meningen over deze zaak. De joodse encyclopedie Vol.12.p.249­:“Als de Tien Stammen verdwenen zijn, dan zal de letterlijke vervulling van de Schrift onmogelijk zijn. Als zij niet ver­dwenen zijn, is … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Verloren tien stammen Wat zijn de Joodse opinies over de tien stammen?