Category Archives: Artikelen

Wie zijn de vreemdelingen in de Bijbel die wij lief moeten hebben?

Deuteronomium 10:19 “Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte.” Voor veel mensen komt dit onderwerp altijd dubbel over. In het ene gedeelte van de Bijbel lees je dat je geen omgang mag … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Wie zijn de vreemdelingen in de Bijbel die wij lief moeten hebben?

De DNA-studie constateert dat de vroege bewoners van Israël blauwogig en blank waren.

Joodse archeologen werden achtervolgd toen hun DNA-analyse van botten die in een oud graf, daterend tot wel 6.000 jaar geleden, aantoonde dat sommige van de vroegste bewoners van het land Israël er arisch uitzagen met een blanke huid en blauwe … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De DNA-studie constateert dat de vroege bewoners van Israël blauwogig en blank waren.

De verborgen geschiedenis van de Rothschild Khazariaanse maffia.

Een extreme daad van wreedheid vereist een hoge mate van empathie. Opmerking: De geschiedenis van de Chazariërs, in het bijzonder de Chazarian Mafia (KM), het grootste georganiseerde misdaadsyndicaat ter wereld waarin de Chazariaanse oligarchie is veranderd door hun inzet van … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De verborgen geschiedenis van de Rothschild Khazariaanse maffia.

Kwam Jezus om de wereld te redden?

Het is een hedendaags onderwerp die in de christelijke wereld telkens wordt aangehaald. Maar de vraag is of Jezus de Messias wel daadwerkelijk voor de wereld is gekomen. Dit onderwerp houdt verschillende christelijke groepen enorm bezig, maar niemand heeft ooit … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Kwam Jezus om de wereld te redden?

Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden

Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden E. J. BRON – 05 OKTOBER 2009 Inleiding Wij vinden het tijd worden dit openlijk uit te spreken. Veel eerlijke mensen van jullie kant hebben dat al gedaan en het wordt … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden

De schepping van de levende wezens naar hun aard, de schepping der andere rassen:

De schepping van de levende wezens naar hun aard, de schepping der andere rassen: In Genesis 1:24-25 worden de andere schepsels: “Wezens uit de aarde” genoemd. Zij zijn “schepsels” van God. Hij heeft hun gemaakt, elk volgens hun soort. Daarom … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De schepping van de levende wezens naar hun aard, de schepping der andere rassen:

De Mens als Gods Schepping

De Mens als Gods Schepping Diverse takken van de wetenschap hebben de mens als object van hun onderzoek. Vanuit verschillende invalshoeken tracht men het fenomeen mens te benaderen. De één tracht de mens en zijn gedrag via de weg van … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De Mens als Gods Schepping

De Gunst van God

De Gunst van God Psalm 89:15-18:”Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want Gij zijt de … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor De Gunst van God

Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar.

Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar. Mattheüs 11:12:”Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” Van af Johannes de Doper tot nu toe 2018 … Continue reading →
Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Het koninkrijk van God: geweldenaars grijpen ernaar.

Wat staat ons te wachten bij de Wederkomst van Jezus

Posted in Artikelen | Reacties uitgeschakeld voor Wat staat ons te wachten bij de Wederkomst van Jezus